Általános szerződési feltételek

Dokumentumok

1. Általános rendelkezések

A jelen ÁSZF rendelkezései VLM Hungary Kft. Adószáma: 27428148-2-42; Cégjegyzék szám: 0109389638. A vendeglatosmunkak.hu (info@vendeglatosmunkak.hu; továbbiakban: Üzemeltető, vendeglatosmunkak) által üzemeltett http://vendeglatosmunkak.hu domain alatt elérhető elektronikus szolgáltatásközvetítés használatának feltételeit tartalmazza.

A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a vendeglatosmunkak.hu között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi, reklámozási szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv) alapján.

Az Üzemeltető hirdetési helyet biztosít munkáltatói minőségben regisztrált Felhasználói részére a szolgáltatásaik hirdetésére, illetve a hirdetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt a vendeglatosmunkak Portálon, valamint a kereső rendszerben. Az Üzemeltető célja, hogy a vendeglatosmunkak jellemzően magánszemély álláskeresőként regisztrált - látogatói és a Weboldalon regisztrált munkáltatók között elérhetőségi adatok átadásával kapcsolatot létesítsen, így segítve az álláskeresőket a számukra ideális munkáltató gyors megtalálásában, a munkáltatót pedig több vendéghez illetve munkaerőhöz.

A Felhasználó a Weboldalon történő regisztráció megkezdésével és a jelen ÁSZF, illetve felhasználói fiók létrehozása esetén, a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat, az annak részét képező Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására. A Portált minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést Az Üzemeltető nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják. A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött tartalmat a Felhasználó köteles archiválni.

Az Üzemeltető jogosult a jelen Szabályzat módosítására. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy az alábbiakban részletezett esetekben időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa a Szolgáltatások tartalmát és díját, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a hirdetések közzétételének időtartamát. Az Üzemeltető a módosításról a nyitóoldalon, a Weblap felhasználási feltételeket tartalmazó részén, valamint e-mail formájában tájékoztatja a Felhasználóit. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával, illetve megrendelésével egyben elfogadja a Szabályzat módosítását is. A felhívást az online piactér erre a célra szolgáló felülete, a vendeglatosmunkak által küldött hírlevél, levél, SMS, vagy valamennyi felhasználónak, a személyes menüben (felhasználói fiókban) megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás vagy a Fórumok használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

A megbízó és megbízott felhasználók közötti szolgáltatás nyújtás és tényleges megállapodás már a feleken múlik, az Üzemeltetőt a kapcsolati adatok átadása után semmiféle felelősség nem terheli sem a megállapodás megkötésében, a szolgáltatás időben vagy minőségben való elvégzésében, átvételében, az ellenszolgáltatás díjának kifizetésében és az esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben sem.

2. Szolgáltatás igénybevétele

2.1. A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető adatokat valósan megadni. A vendeglatosmunkak.hu nem felelős a rossz adatok megadásáért és kiadásáért harmadik fél felé, valamint ha az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz, jogosult a Felhasználó részleges vagy teljes kizárására, tevékenységének felfüggesztésére. Regisztráció történhet e-mail cím, Facebook és Google fiókok használatával egyaránt és nem tartalmazhat elérhetőséget (telefonszám, URL, IM azonosító, stb), csak a regisztrációkor megadott mezőkben adhatóak meg ilyen adatok. Regisztráció során obszcén, trágár és közízlést sértő adatokat sem magyar, sem külföldi nyelven nem adhat meg. Amennyiben a felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalan adatokat ad meg, az Üzemeltető figyelmeztetés nélkül kizárhatja a rendszerből.

2.2. A Portálon bizonyos szolgáltatások kizárólag felhasználói fiók létrehozásával, más Szolgáltatások regisztráció nélkül érhetőek el. Bizonyos szolgáltatások ingyenesen, más Szolgáltatások ellenérték megfizetése mellett érhetőek el. Az Üzemeltető és a Felhasználó közötti szerződés minden esetben a Felhasználó által tett igénybevételre vonatkozó nyilatkozat Üzemeltető által történő visszaigazolásával jön létre. A nyilatkozatok akkor tekinthetők megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. A Felhasználó hirdetést csak önálló felhasználói fiók létrehozásával tölthet fel, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail/facebook/google cím mint egyedi azonosító azonosít. E-mail cím nélküli azonosítóval a regisztráció nem engedélyezett. A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Üzemeltető által történő visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Amennyiben a Felhasználó fiókjában megadott adataiban változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség a Felhasználót terheli.

2.3. A Felhasználó által megadott személyes adatok az ún. személyes menüben kerülnek rögzítésre. Amennyiben az adataiban változás történik, a Felhasználó köteles ezt rögzíteni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Felhasználó vállalja.

2.4. Az Üzemeltető biztosítja, hogy a Felhasználó a regisztráció során végzett adatbeviteli hibák korrigálását még a regisztráció befejezése előtt el tudja végezni.

2.5. A Felhasználó által megadott esetleg tévesen személyes és kapcsolatfelvételi adatokat, adatbeviteli hibákat a saját profil oldalán biztosított adminisztrációs felületen módosíthatja. Ha a Felhasználó módosítja az adatait, akkor a vendeglatosmunkak az Adatvédelmi szabályzata alapján a felhasználó jogosultsági ideje alatt tárolja a korábbi adatait.

2.6. A Felhasználó saját személyes menüpontjából kezdeményezhető fiókja felfüggesztését, mely így az Üzemeltetővel való szerződésének megszűnését eredményezi. A Felhasználó törlésére vonatkozó igényt a vendeglatosmunkak akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása a vendeglatosmunkak felé. A Felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználási jogai szünetelnek, így regisztrációhoz kötött tevékenységeket nem végezhet. A regisztráció törlését követően a Felhasználóval kapcsolatos személyes adatait az Üzemeltető köteles megőrizni az Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak alapján.

2.7. A vendeglatosmunkak által működtetett online szolgáltatásközvetítés elérhetőek mindazok számára, akik - ha a jelen ÁSZF-től eltérően nem rendelkezik - regisztrálnak, valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

2.8. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weblapra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, mivel a Weblap tartalma Az Üzemeltetőtől függetlenül is módosul.

2.9. Az Üzemeltető a Szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó, tájékoztató üzeneteket küld a Felhasználók profiljában szereplő e-mailcímére.

2.10. A jelentkezés elküldésével a jelentkező által feltöltött önéletrajzot és a megadott adatait elérhetővé tesszük a hirdetés feladójának, illetve kiadhatjuk az oldalon keresztül kereső más munkaadóknak

2.11. Az üzemeltető fent tartja magának azt a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa a hirdető hirdetés tartalmát, ha az nem fogadható el a modern hirdetési szabályoknak. Beleértve a hirdetés szövegét is. Az üzemeltető fent tartja magának azt a jogot hogy fotókat, videókat töltsön fel a hirdető hirdetéséhez vagy távolítson el. Közösségi médiából nyilvános felületeken beszerezze a szükséges tartalmakat. Beleértve a hirdetés szövegét vagy fotókat töltsön fel a hirdető hirdetéséhez vagy távolítson el.

2.12. Az üzemeltető kötelezheti a hirdetőt, hogy a pontos nevét a helynek írja ki vagy linkelje be a közösségi médiában megtalálható elérhetőségeit, a csalások elleni védekezés értelme miatt.

3. Díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások

3.1. Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy a portál egyes szolgáltatásainak igénybevételéért díjat számoljon fel.

3.2. Díj ellenében biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő dijakat, szolgáltatásokat és díjfizetési lehetőségeket a Szolgáltatás megvásárlásának menetére vonatkozó részletes szabályokat a megrendelés menetébe építve az egyes termékek leírása tartalmazza. A díjak megfizetésének lebonyolítására, ellenőrzésére, illetve nyilvántartására funkcionáló fizetési rendszert az Üzemeltető által igénybe vett külső szolgáltató, a Barion Payment Zrt. működteti (lásd: Adatkezelési tájékoztató 6.5. pontja).

3.2.1. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

3.3. A fizetendő díjakat a Felhasználó bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki. Bankkártyával történő fizetés során esetleg fellépő technikai hibákért az Üzemeltető nem felelős. A Fizetés gomb megnyomása előtt a vásárlás bármikor megszakítható, a Felhasználó elállhat a díjköteles szolgáltatás megvásárlásától. A Felhasználó a Fizetés gomb megnyomásával hozzájárul, hogy az Üzemeltető a szamlazz.hu rendszerén keresztül elektronikus számlát állítson ki és a Felhasználó e-mail címére küldje. Az Üzemeltető a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig köteles őrizni.

3.4. A Weboldalon díj megfizetése ellenében az alábbi Szolgáltatások vehetők igénybe:

a) hirdetések feltöltése

b) feltöltött hirdetések automatikus előre-sorolása

Amennyiben a díjköteles szolgáltatások díjfizetése a Felhasználó részéről átutalással számlán megadott határidőig nem történik meg, a fizetési határidőt követően a vendeglatosmunkak fizetési felszólítást küld email üzenet formájában. A fizetési felszólításban megjelölt határidő teljesítésének hiányában az Üzemeltető ideiglenesen felfüggeszti, melyről emailban értesítést küld. A második fizetési felszólítást nem teljesítését követően az Üzemeltető átadja a Falhasználó adatait átadhatja követelésbehajtó partnereihez. A fizetési felszólítást a vendeglatosmunkak a regisztráció során megadott email címre küldi, mely írásbeli értesítésnek minősül.

3.5. A vendeglatosmunkak jogosult az aktuálisan közölt díjszabása díjtételeit módosítani, illetve a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét bővíteni, erről azonban köteles a Felhasználókat tájékoztatni legalább 15 nappal a díjszabás módosításának hatályba lépését megelőzően.

3.6. A vendeglatosmunkak adminisztrációs rendszere folyamatos nyilvántartást vezet a Felhasználókról, akik a vendeglatosmunkak által kialakított és működtetett rendszer, mint zárt informatikai rendszernek elismeri, azt hiteles nyilvántartásnak fogadja el és az ott rögzített adatok tekintetében kifogással nem él.

3.7. A feltöltött kreditek felhasználhatóak a feltöltés idejétől számított egy évig. Az érvényességi idő a feltöltött kreditekhez kapcsolódik; azt az időtartamot jelenti, melyen belül a feltöltött egyenleged felhasználható.

4. Felhasználói kötelezettségek

4.1. A Megbízott több hirdetést is feladhat különböző paraméterekkel, melyek adatlapján csak valós adatokat adhat meg.

4.2. A Felhasználó hirdetésére mutató közvetlen linket közösségi oldalakon, a hirdetések ilyen módon való terjesztésére a vendeglatosmunkak.hu tartja fent. A legalább 2 hónapja inaktív Felhasználók hirdetései automatikusan törlésre kerülnek.

4.3. A vendeglatosmunkak fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhessen, ha kétség merül fel az adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt a vendeglatosmunkak jogosult a Felhasználót ezen idő alatt felfüggeszteni.

4.4. Megkeresés esetén a megnyíló chat ablakot kell használnia, melyben történő kommunikáció során elhangzó tartalmakért az Üzemeltető nem vállal semmiféle felelősséget.

4.5. Felek közötti kapcsolati adatok cseréje csak a megnyíló chat ablak mellett elérhető ?Kapcsolatfelvétel? gomb megnyomásával engedélyezett. A chat ablakban tilos közvetlenül megadni vagy ráutaló magatartással elérhetőségi adatokat cserélni, megadni.

4.6. A Felhasználó a hirdetésében csak saját fényképet tölthet fel

5. A vendeglatosmunkak mint közvetítő szolgáltató felelőssége

5.1. Az online piactér működtetését végző vendeglatosmunkak.hu közvetőtő szolgáltatóként végzi. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott piactéren tett, nem tőle származó ajánlatokért, felhívásokért és az ezek alapján létrejött szolgáltatási jogviszony elmaradásáért vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásáért. Ezért az Üzemeltető nem felel az általa üzemeltetett piactéren tett ajánlatok tartalmáért, megvalósulásával kapcsolatos minőségért, biztonságért és jogszabályi megfelelősségéért és nem vállal felelősséget az elvégzett szolgáltatás ellenőrzéséért és ellentételezésért sem.

5.2. A vendeglatosmunkak nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, megállapodásokba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a vendeglatosmunkak-ot mindennemű kártérítéstől, követeléstől és igénytől.

5.3. A vendeglatosmunkak nem vállal felelősséget bármilyen okból történő visszaélésből (különösen vis maior, pl. kibertámadás, áramellátás vagy távközlési kapcsolat tartós meghibásodása) okozott károkért. Ezekben az esetekben a krediek visszatériítésére, elveszett adatokból adódó károk megtérítésére nem kötelezhető a társaság.

6. Tiltott szolgáltatások

6.1. Felhasználók számára tiltott a regisztráció során és a weboldal által biztosított csatornán egymás között bármiféle közízlést sértő, engedélyköteles, jogszabályba ütköző tartalmat, információt közölni, megosztani. Az ilyen tartalom közléséért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. 6.2. Az Üzemeltető kizárhatja a szabályokat megszegő vagy 1 hónapon túl lejárt tartozással rendelkező felhasználókat.

7. Visszajelzések és korlátozások

7.1. A vendeglatosmunkak felhasználói visszajelzéseket adnak egymásról. A felhasználók kötelesek a véleményüket objektíven, megfontoltan kialakítani annak tudatában, hogy a véleménye minden felhasználó számára látható lesz és az általa adott pontszámok befolyásolják az értékelt félről kialakuló véleményt. Ha mások jó hírét becsmérlő, megalapozatlanul sértő visszajelzést ad, azért az értékelést adó fél polgári jogi, büntetőjogi felelősséggel tartozik és az Üzemeltető nem vállal semminemű felelősséget a visszajelzésekben, értékelésekben hagyott vélemények tartalmáért.

7.2. vendeglatosmunkak.hu fenntartja a jogot arra, hogy a regisztráció során megadott adatokat bármikor ellenőrizhesse, email címére hírlevet küldjön.

8. Fogyasztói panasz, reklamáció, kapcsolattartás

8.1. A vendeglatosmunkak ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, megkereséseket elsősorban elektronikus levélben az info@vendeglatosmunkak.hu számon fogadja. A fogyasztói kérdéseket, panaszokat az Üzemeltető ügyfélszolgálata a Felhasználót a regisztráció során megadott e-mail útján válaszolja meg. A Felhasználói kérdéseket és panaszokat az Üzemeltető legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelését szabályzó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg. A panaszkezelésre a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók. Az Üzemeltető a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Az Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv tartalmazza a Felhasználó nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a panasz részletes leírását, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok jegyzékét, Az Üzemeltető álláspontját (negatív válasz esetén az indokolást), a jegyzőkönyvet felvevő személy nevét és aláírását, a keltezést (hely és idő) és a panasz egyedi azonosítószámát, amennyiben azt szóban vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás útján tették. Az írásbeli panaszt Az Üzemeltető annak beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját Az Üzemeltető megindokolja.

8.2. Amennyiben a Felhasználó az Üzemeltető válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:

a) Az Üzemeltető székhelye szerinti békéltető testület: Pest Megyei Békéltető Testület, cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240., Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81, telefon: 06-1-269-0703, fax: 06-1-269-0703

Jelen dokumentum az ÁSZF 2022.03.11. napjától hatályos verziója

vendeglatosmunkak.hu ©

Vendéglátos munkák az egész országban

Vendéglátós munkák 2024. ©
barion card strip intl  small
ver: x582yg